naar top button
ouderenbijeenkomst

Welkom bij
KBO Fryslân

Wij zetten ons samen met onze afdelingen in voor de senioren in de samenleving.

We maken wij ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Afdelingen organiseren voor hun leden activiteiten op het gebied van ontspanning, cultuur, educatie en zingeving. Vele vrijwilligers zijn actief met het organiseren van deze activiteiten en het behartigen van de belangen van senioren.

Wij zetten ons samen met onze afdelingen in voor de senioren in de samenleving.

KBO Fryslân is de overkoepeling van 11 afdelingen in de Fryslân.

In onze vrijwilligersorganisatie vormen de lokale afdelingen het hart van onze vereniging. Afdelingen organiseren voor hun leden activiteiten op het gebied van ontspanning, cultuur, educatie en zingeving. Vele vrijwilligers zijn actief met het organiseren van deze activiteiten en het behartigen van de belangen van senioren. KBO Frysân maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO Frysân draagt bij aan een krachtige positie van senioren. KBO Frysân richt zich hierbij op vijf speerpunten: Wonen, welzijn en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering, Zingeving.

inhoud van de website

→ Bestuur
→ Commissies
ons magazine
→ 60+ magazine
→ Statuten
→ Huishoudelijk reglement
→ Jaarverslag 2021
→ Jaarverslag 2019
→ Jaarverslag 2018
→ Skeakeltsje mei 23
→ Skeakeltsje feb 23
→ Skeakeltsje dec 22
→ Skeakeltsje sep 22
→ Skeakeltsje mei 22
→ Skeakeltsje feb 22
→ CliĆ«ntenondersteuning
→ Ouderenadvisering
→ Belastingservice
→ Ledendag 2022
→ Bondsspelt voor Lenis

Onze afdelingen

foto blijde lieden
Mw. Sikkens-van Dam
Secretaris
foto blijde lieden
Tecla Hesselstraat 4
8701 VD Bolsward
foto blijde lieden
Mw. G.W. Bosman
Voorzitter
foto blijde lieden
Dhr. L. Noordmans
Voorzitter
foto blijde lieden
Mevr. H. Brouwer-Kok
Voorzitter
foto blijde lieden

Secretariaat
foto blijde lieden
Stationsstraat 5
98601 GB Sneek
foto blijde lieden
Tineke Eiling
Secretaris
foto blijde lieden
 
Secretariaat
foto blijde lieden

Workum
foto blijde lieden
 
Secretariaat